"TĪĢERI" 2008-2009g. sezonu beidz ar sekmīgiem EKSĀMENIEM !!!

uz 2 kyu, Kitija...Jion...Kiai !!!
uz 2 kyu, Kitija...Jion...Kiai !!!

š.g. 20 jūnijā notika eksāmeni uz KYU Valmierā, Limbažos un Cēsīs.

Nedaudz vairāk par pussimtu jauno Karatistu apliecināja savu gatavību uz augtāku kvalifikāciju. Parādot labu tehniku un attieksmi viņi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenus un ieguva jaunas gradācijas jostas. APSVEICAM VISUS !!!

Skatīt Foto.