„Sporta Karate Do Vidzemes Centrs”

 

2003. - 2004.gada sezonas pasākumu plānojums

 

 

1.      Vecākā trenera J.Predibailo vadībā sagatavot esošos un jaunos sportistus attiecīgai kvalifikācijai

2.      Apmācīt un stabilizēt instruktoru bāzi

3.      Sagatavot sportistus sacensībām

4.      Organizēt un piedalīties semināros, sacensībās

5.      Septembris, oktobris, novembris – treniņprocess pēc programmas

6.      27.09. piedalīšanās sacensībās “Jūrmalas Pērle”

7.      18.10. piedalīšanās sacensībās “Šotokan čempionāts 2003”

8.      Novembra otrajā pusē seminārs pie S. KATO (8.Dans) vai kumite seminārs pie A.Zikova

9.      No 15.11. – 15.12. 2003. eksāmenu mēnesis

10.  06.12. – Latvijas Čempionāts Karate Do Rīgā

11.  Janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs – treniņprocess pēc programmas

12.  Februāra sākumā Cēsīs vai Valmierā Šito Rju Karate Do Federācijas secensības “Light contact”

13.  Marta beigās vai aprīļa sākumā izbraukums uz ārzemju turnīru

14.  Maija sākumā Limbažos “Pavasara sacīkstes” – rīko Artis

15.  15.05. – 15.06. 2004. eksāmenu mēnesis

16.  No 05.07 – 18.07. 2004. Vasaras Sporta nometnes dažādiem līmeņiem