Tas es, Artūrs Stangainis.
Daudz, daudz ūdens...
MOV00898.mpeg
MPEG видео файл 2.0 MB